Rekrutacja 2022/2023

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 !

Rekrutacja obejmuje klasy:

⇒ I - III  klasa Szkoła Podstawowa

⇒ III - VIII klasa Szkoła Podstawowa - nabór uzupełniający

PROFIL: piłka siatkowa

               piła nożna

⇒ I klasa Liceum Ogólnokształcące

PROFIL: piłka siatkowa

               piła nożna

 

SZKOŁA JEST DARMOWA!

NIE POBIERAMY OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I - III klasa profil ogólnorozwojowy

Zajęcia dodatkowe:

 • GIMNASTYKA
 • TANIEC TOWARZYSKI
 • TENIS STOŁOWY
 • SZACHY
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • KÓŁKO TEATRALNE
 • DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
 • ROBOTYKA
 • ZAJĘCIA INFORMATYCZNE
 • KÓŁKO HISTORYCZNE
 • ZAJĘCIA CZYTELNICZE
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA MUZYCZNE

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

PROFIL SPORTOWY

PROFIL : PIŁKA SIATKOWA

                PIŁKA NOŻNA

Przedmioty rozszerzone - zgodnie z preferencjami ucznia.

Plan nauczania zgodny z wymogami podstawy programowej dla tego etapu kształcenia.

 

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OSTRÓDA POSIADA DLA UCZNIÓW SPOZA OSTRÓDY INTERNAT.

POKOJE DWUOSOBOWE Z ŁAZIENKĄ - 50 MIEJSC.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE → INTERNAT

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

→ wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie www.smsostroda.pl lub w sekretariacie Szkoły)

→ wykaz ocen semestralnych za rok szkolny 2023/2024

→ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku aplikowania po zakończonym roku szkolnym)

 

UWAGA!

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie Szkoły, drogą elektroniczną na adres smsostroda@wp.pl lub pocztą tradycyjną.

 

ZAPRASZAMY!